Biblioteka

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Oferta PDF Drukuj Email

Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?
Osoba dwujęzyczna to ktoś, kto posługuje się naturalnie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie. Nauczanie dwujęzyczne polega zatem na solidnej nauce języka obcego, a także przedmiotów niejęzykowych w dwóch językach: w języku ojczystym i języku obcym.

Jak to wygląda w naszej szkole?
Aby zostać uczniem klasy dwujęzycznej nie trzeba znać francuskiego. Natomiast trzeba mieć dobre wyniki na świadectwie ukończenia 6 klasy oraz jak najlepiej zdać test predyspozycji językowych. Jest to test, który nie sprawdza znajomości żadnego języka obcego, ale bada zdolności językowe, umiejętność logicznego myślenia, kojarzenia, zapamiętywania usłyszanych informacji i innych niezbędnych kompetencji w poznawaniu języka obcego.
W klasie siódmej uczniowie będą mieli możliwość uczyć się francuskiego w wymiarze aż 7 godzin lekcyjnych tygodniowo w podziale na grupy, a w klasie ósmej – 6 godzin. Dodatkowo w klasie siódmej i ósmej dwa przedmioty, matematyka i historia powszechna, będą nauczane w systemie dwujęzycznym, tj. w językach polskim i francuskim. Po każdym semestrze będzie odbywał się egzamin ze znajomości języka, z umiejętności zdobytych w danym półroczu. Po ukończeniu klasy ósmej uczniowie będą znali język na poziomie swobodnej komunikacji (B1), będą dobrze przygotowani do kontynuowania nauki w liceach dwujęzycznych.
Ponadto proponujemy udział w imprezach kulturalnych, takich jak np. Festiwal Piosenki Francuskiej "FrankoFonia", Festival "Poésie-Chanson-Théâtre", Święto Muzyki, okolicznościowe imprezy w Lycée Français lub Instytucie Francuskim w Warszawie. Proponujemy także warsztaty teatralno-muzyczne i zajęcia przygotowujące do egzaminu DELF na poziomie A1, A2 i B1. Oferujemy możliwość zapoznania się z żywym językiem w trakcie wycieczek do Francji oraz europejskich państw francuskojęzycznych oraz dzięki współpracy z Instytutem Francuskim, ambasadą Francji i ambasadami państw frankofońskich.

Warto skorzystać z oferty klasy dwujęzycznej, ponieważ jej atrakcyjny program wspomaga ogólny rozwój ucznia, gwarantuje dobrą znajomość języka umożliwiającą swobodną komunikację, możliwość podjęcia studiów za granicą lub w Polsce, ale za to kierunków prowadzonych po francusku.
Znajomość angielskiego to nie wszystko! Znajomość drugiego języka obcego jest atutem na dzisiejszym rynku pracy. Klasa dwujęzyczna to dobry start w przyszłość i inwestycja w samego siebie. 

A dlaczego język francuski?

  • 274 miliony osób posługuje się nim na co dzień;
  • jest to język urzędowy w blisko 30 państwach;
  • język dyplomacji i wielu międzynarodowych dokumentów prawnych;
  • jeden z 6 oficjalnych języków ONZ;
  • jeden z głównych języków Unii Europejskiej;
  • jest trzecim językiem biznesu, po angielskim i chińskim;
  • przez wieki język francuski był powszechnie znany i używany w Europie, od późnego średniowiecza aż do XIX wieku przez lata był to język dyplomacji, elit, szlachty;
  • od wielu lat język francuski jest utożsamiany z elegancją, pięknem i elokwencją.
 
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!