Procedury wydawania duplikatów Drukuj

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnych, duplikatów świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek” pdf
Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pdf
Załącznik nr 2 - Wniosek o wymianę legitymacji szkolnej pdf
Załącznik nr 3 - Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa pdf